Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1552/VP-KH
Ngày ban hành
17/11/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác