Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7159/UBND-NNTN
Ngày ban hành
17/11/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v xây dựng Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác