Thông tin văn bản

Số ký hiệu
Số: 846 /UBND-CNXD
Ngày ban hành
03/04/2009
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn – Dung Quấ t khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng quặng Titan
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác