Thông tin văn bản

Số ký hiệu
790/QĐ-UBND
Ngày ban hành
01/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác