Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6626/UBND-CNXD
Ngày ban hành
26/10/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác