Thông tin văn bản

Số ký hiệu
79/TB-UBND
Ngày ban hành
30/03/2009
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
Ý kiến kết luận của đồng chí Trương Ngọc Nhi - Phó Chủ tịc h UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện Dự án Tr ồng rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Quảng Ngãi (JBIC), Dự án Kh ôi phục rừng và quản lý rừng bền vững (KfW6) và Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác