Thông tin văn bản

Số ký hiệu
643/UBND-CNXD
Ngày ban hành
20/03/2009
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành Công ty TNHH một thành v iên
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác