Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6519/UBND-NNTN
Ngày ban hành
23/10/2017
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
V/v báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác