Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6212/UBND-CNXD
Ngày ban hành
09/10/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác