Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5665/UBND-KT
Ngày ban hành
14/09/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v chấn chỉnh sai sót trong việc tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác