Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1080/TTr-VP
Ngày ban hành
31/08/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Công báo Tin học
Văn bản khác