Thông tin văn bản

Số ký hiệu
884/TTr-VP
Ngày ban hành
25/07/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc đề nghị khen thưởng có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Kế hoạch số 1948/KH-UBND ngày 19/6/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác