Thông tin văn bản

Số ký hiệu
577/BC-VP
Ngày ban hành
24/05/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Kết quả thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác