Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2174/UBND-KGVX
Ngày ban hành
18/04/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2990/BKHĐT-KTĐN ngày 10/4/2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác