Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2125/UBND-TH
Ngày ban hành
14/04/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v quyết toán chênh lệch thu chi, xếp loại hiệu quả hoạt động và trích lập quỹ năm 2016 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác