Thông tin văn bản

Số ký hiệu
222/TTr-VP
Ngày ban hành
28/02/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc khen thưởng thành tích năm 2016
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác