Thông tin văn bản

Số ký hiệu
134/TTr-VP
Ngày ban hành
07/02/2017
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
Về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác