Thông tin văn bản

Số ký hiệu
90/TTr-VP
Ngày ban hành
19/01/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác