Thông tin văn bản

Số ký hiệu
86/UBND-KT
Ngày ban hành
06/01/2017
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
V/v sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác