Thông tin văn bản

Số ký hiệu
359/BC-UBND
Ngày ban hành
29/12/2016
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Về việc tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong quý IV và năm 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác