Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4371/UBND-CNXD
Ngày ban hành
12/08/2016
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v thống kê danh sách các cầu cần thiết đầu tư nhưng nằm ngoài danh sách các xã theo QĐ 447 và QĐ 601 của Ủy ban dân tộc
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác