Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4347/UBND-NC
Ngày ban hành
11/08/2016
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v rà soát, đề xuất kiện toàn hoặc giải thể các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ chức tư vấn, Tổ giúp việc do UBND tỉnh thành lập
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác