Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4329/UBND-KTTH
Ngày ban hành
11/08/2016
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 155/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác