Thông tin văn bản

Số ký hiệu
397/TTr-VP
Ngày ban hành
19/05/2016
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác