Thông tin văn bản

Số ký hiệu
291/TTr-VP
Ngày ban hành
14/04/2016
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác