Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1373/UBND-NNTN
Ngày ban hành
29/03/2016
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Nghị định bãi bỏ Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác