Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1250/UBND-NNTN
Ngày ban hành
23/03/2016
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác