Thông tin văn bản

Số ký hiệu
192/TTr-VP
Ngày ban hành
17/03/2016
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc đề nghị xét, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác