Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/QĐ-VP
Ngày ban hành
14/01/2016
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với ông Cao Đức Thiện
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác