Thông tin văn bản

Số ký hiệu
03/KH-VP
Ngày ban hành
06/01/2016
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2015, tại văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác