Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6721/UBND-NC
Ngày ban hành
31/12/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham mưu báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy (khóa XVIII)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác