Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1118/TTr-VP
Ngày ban hành
02/12/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Đề nghị thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trung tâm Công báo và Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác