Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2054/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/09/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 tại các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trư ờng của các dự án đầu tư Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác