Thông tin văn bản

Số ký hiệu
489/TTr-VP
Ngày ban hành
02/06/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác