Thông tin văn bản

Số ký hiệu
390/TTr-VP
Ngày ban hành
06/05/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc đề nghị bổ sung cơ quan đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2010-2014)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác