Thông tin văn bản

Số ký hiệu
225/TTr-VP
Ngày ban hành
13/03/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc khen thưởng thành tích năm 2014 (Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác