Thông tin văn bản

Số ký hiệu
149/TTr-VP
Ngày ban hành
06/02/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc khen thưởng thành tích năm 2014
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác