Thông tin văn bản

Số ký hiệu
122/TTr-VP
Ngày ban hành
03/02/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tiếp dân
Tập tin đính kèm
Văn bản khác