Thông tin văn bản

Số ký hiệu
77/TTr-HCTH
Ngày ban hành
23/01/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v đề nghị khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 cho các đơn vị, thành viên Khối thi đua Hành chính – Tổng Hợp
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác