Thông tin văn bản

Số ký hiệu
940/TTr-VP
Ngày ban hành
26/09/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác