Thông tin văn bản

Số ký hiệu
78/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/03/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác