Thông tin văn bản

Số ký hiệu
18/QĐ-VP
Ngày ban hành
20/03/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v bổ nhiệm ông Đinh Minh Hải, chuyên viên Phòng Nội chính giữ chức Phó Trưởng phòng Nội chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác