Thông tin văn bản

Số ký hiệu
15/QĐ-VP
Ngày ban hành
19/02/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Biên tập giữ chức Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Biên tập
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác