Thông tin văn bản

Số ký hiệu
12/QĐ-VP
Ngày ban hành
19/02/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v bổ nhiệm ông Lê Thanh Trang, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Kỹ thuật - Công báo điện tử giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật - Công báo điện tử
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác