Thông tin văn bản

Số ký hiệu
04/QĐ-VP
Ngày ban hành
21/01/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2013
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác