Thông tin văn bản

Số ký hiệu
10/QĐ-VP
Ngày ban hành
12/02/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác