Thông tin văn bản

Số ký hiệu
09/QĐ-VP
Ngày ban hành
07/02/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc tiếp nhận và phân công công chức
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác