Thông tin văn bản

Số ký hiệu
06/QĐ-VP
Ngày ban hành
27/01/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Thành lập Hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Tập tin đính kèm
Văn bản khác