Thông tin văn bản

Số ký hiệu
119/QĐ-VP
Ngày ban hành
20/12/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác