Thông tin văn bản

Số ký hiệu
123/QĐ-VP
Ngày ban hành
25/12/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc ban hành Quy chế bảo vệ Trụ sở làm việc UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Tập tin đính kèm
Văn bản khác